برگزاری کارگاه مشارکتی حفاظت از سمندرها در استان کرمانشاه

در روز پانزدهم اسفندماه هزار و سیصد و نود و هفت مصادف با روز درختکاری کارگاهی به منظور آشنایی با سمندرها در محل سالن جلسات اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ برگزار گردید. این جلسه مشارکتی که با حضور کارشناسان اداره‌ی آموزش و پژوهش، اداره‌ی حیات وحش، محیط طبیعی و همچنین نمایندگان برخی از سمن های شهر کرمانشاه در آن حضور داشتند ابتدا با مروری بر کلیات دوزیستان و تمرکز بر سمندرهای کوهستانی آغاز شد و علاوه‌ بر خصوصیات فیزیولوژیکی دوزیستان شرایط اکوسیستمی و عوامل تهدید کننده طبیعی و انسانی سمندر تشریح گردید. در ادامه‌ی این جلسه‌، راه حل¬های حفاظت از سمندر و نجات این گونه‌ی در خطر انقراض ارائه‌ گردید.
در انتهای کارگاه، با نظر کارشناسان اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه مقرر شد تا در اولین فرصت کارگاه های تئوری حفاظت از سمندر ویژه‌ی انجمن های محلی و محیط بانان بویژه در شهرستانه¬ای پاوه و جوانرود در اولویت قرار گیرد و همچنین هماهنگی های لازم جهت اجرای عملیات بهسازی در بهار سال ۱۳۹۸ انجام گردد.